หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อบต.ไผ่สิงห์ [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3