หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศช่องทางการตอบแบบฯ IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติการควบคุมและการขอใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2