หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศช่องทางการตอบแบบฯ IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติการควบคุมและการขอใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2