หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
'' พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ''
'' พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ''
วิสัยทัศน์ อบต.ไผ่สิงห์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
อาชีพหลักในตำบลคือการเกษตร
วัดโพธิ์หนองยาว
ประเพณีแข่งเรือยาว
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.phaising.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่สิงห์
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 

 
 
 
 
 
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนพิธีตามกำหนดการมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2389) 22 พ.ย. 2550
หนังสือนำส่งหนังสือคู่มือการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่สาธารณะของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2360) 22 พ.ย. 2550
การรับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.3/ว2382,ว455) 22 พ.ย. 2550
รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว2357) 22 พ.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่ว ไปและการรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3964) 22 พ.ย. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2334) 21 พ.ย. 2550
รายงานติดตามสถานะขอเบิก Report ID A08C (มท 0803/ว2333) 21 พ.ย. 2551
ประกาศกระ ทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)(มท 0803/ว2332) 21 พ.ย. 2550
ประกาศกระ ทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย เดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (มท 0803/ว2331) 21 พ.ย. 2550
การ ซักซ้อมความเข้าใจ และการเพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว2330) 21 พ.ย. 2550
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2329) 21 พ.ย. 2550
บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) พ.ศ.2551 (มท 0801.3/พิเศษ) 21 พ.ย. 2550
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (มท 0803/ว2328) 21 พ.ย. 2550
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (มท 0803/ว168) 21 พ.ย. 2550
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2371) 21 พ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 11/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว522) 21 พ.ย. 2550
การจัดพิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" และกิจการเฉลิมพระเกียรติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2368) 21 พ.ย. 2550
ขอเชิญติดตามรับชมการสนทนาในรายการ "กรองสถานการณ์" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว2366) 21 พ.ย. 2550
โครงการฝึกอบรม ประจำงบประมาณ 2551 เดือนมกราคม-มีนาคม 2551 20 พ.ย. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2354) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 พ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     882      883      884      885     (886)     887      888      889      890     ....หน้าสุดท้าย >> 938
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๐๙-๖๕๖ , ๐๘-๘๒๗๘-๗๓๐๗ โทรสาร : ๐๕๖-๐๐๙-๖๐๗
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
จำนวนผู้เข้าชม 4,671,086 เริ่มนับ 11 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10