หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อการตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดจำนวนเงินรวมด้านหลังใบเสร็จรับเงิน [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)