หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563) ประจำปี 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2