หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ไผ่สิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัด อบต.ไผ่สิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.ไผ่สิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)