หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู๋มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
  (1)