หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธรรมรัตน์ เกษตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์


นางสาวนารีรัตน์ มะโนปา
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบเอกสรรเสริญ เนียมนัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไพรัตน์ สาวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยวัฒน์ โตล่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง