หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธรรมรัตน์ เกษตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
โทร : 092-050-6247
นางสาวนารีรัตน์ มะโนปา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่สิงห์
โทร : 081-675-4730
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธาริณี จุลอุล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-540-5202
นายไพรัตน์ สาวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-953-6118
นายชัยวัฒน์ โตล่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-066-3128